Háttér

 • Bächer Iván: Zónázó, Népszabadság könyvek, 2006. (kéziratban)
 • Bálint György: A toronyőr visszapillant. Magvető. 1981.
 • Bernáth László: Tanuljunk könnyen, gyorsan újságot írni, Dóm Kiadó, é.n.
 • Diurnus (Bodor Pál): A kíváncsiság mestersége HQD, 1999
 • Fallaci, Oriana: Ha meghal a nap, Európa, 1984.
  – A haszontalan nem, Kozmosz, 1968.
 • Illyés Gyula: A puszták népe, Szépirodalmi, 1964, ill. klf. kiadások
 • Kapuscinski, Ryszard: A császár. Európa, 1996
 • Karinthy Ferenc: Lágymányosi éjszakák, Ezer év / Hazai tudósítások In: Körvadászat (KF művei sorozat) Szépirodalmi, 1984
 • Kisch, Egon Erwin: Hogyan tudtam meg, hogy Redl kém – in: Szenzáció! Szenzáció!, Gondolat, 1974, vagy in: Ciánkáli a vezérkarnak. Zrínyi,1987
  – Kriminalisztikai kalandozások, Gondolat, 1982
 • London, Jack: Az élet szerelme, Európa, 1970
 • Mark Twain: Hogyan szerkesztettem mezőgazdasági lapot? In: Megszelídítem a kerékpárt, Európa, 1980
 • Mikszáth Kálmán: Tárcák, karcolatok. In Mikszáth Kálmán művei, 15. kötet. Helikon, 1970
 • Moldova György: A szent tehén, Magvető, 1986.
  – Ég a Duna! Kertek 2000, 1998.
  – Magyarország szennybemenetele, Dunakanyar 2000, 1995.
  – Tisztelet Komlónak Szépirodalmi, 1971
 • Újságíró kézikönyv kelet-közép-európai újságírók számára (szerk.: M. C. Mallette), MÚOSz, 1992
 • Wolfe, Tom: A kandírozott mandarinzselé­színű áramvonal, Európa, 1970, skk.

Ajánlott művek

 • Balázs Géza, Bencédy József, Deme László, Fábián Pál, Grétsy László, Szathmári István: Kedves hallgatóim! Tinta, 2003
 • Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor: Közmondások. Tinta, 2005
  – Szólások. Tinta, 2005
 • Dr. Brencsán János, Benjámin Katalin (szerk.): Új orvosi szótár, Medicina, 2001 skk.
 • Fercsik E.: Dolgozatírás felsőfokon, Krónika Nova, 2002.
 • Grétsy László (szerk.), Kemény Gábor (szerk.): Nyelvművelő kéziszótár. Tinta, 2005
 • Kiss Gábor (szerk.): Magyar szókincstár. Tinta, 1998
 • O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva: Magyar szinonímaszótár Akadémiai Kiadó. 1978, skk.
 • Tótfalusi István: Idegen szavak magyarul, Tinta, 2001
  – Idegenszó-tár Tinta, 2004
  – Kiejtési szótár Tinta, 2006
 • vagy Tolcsvai Nagy Gábor Idegen szavak szótára, Osiris, 2006
 • Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár – magyar szavak és toldalékok eredete. Tinta, 2006

Kötelező művek

 • Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás, Osiris, 2004
 • A magyar helyesírás szabályai, 1996 skk kiadások
 • Magyar helyesírási szótár (Szerk.: Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka), Akadémiai, 1999 skk kiadások
 • Bakos: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Akadémiai, 1994 skk kiadások
 • Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Osiris, 2005

A tanfolyam tematikája

Tematika

 • Szövegszerkesztés
 • Nyelvhelyesség, nyelvi norma
 • Nyelvi változás I.
 • Nyelvi változás II.
 • Konkrét és átvitt jelentés.
 • Nyelvi változás III.
 • Magyar és idegen tulajdonnevek (személynevek, földrajzi nevek, intézménynevek, márkanevek, címek stb.)
 • Szövegtagolás. Írásjelek.

Alapok

 • Az újságírás műfajai
 • Címek, címszerkesztés
 • A hír tartalma
 • Az olvasószerkesztő szerepe a lapkészítési struktúrában

Szerkesztési gyakorlatok

 • Nyelvhelyességi szerkesztés
 • Forráskezelés
 • Mennyit szabad hozzátenni a félkész (újság)műhöz?
 • Hirdetésírás, PR cikkek
 • (Szép)irodalmi(nak szánt) (újság)művek szerkesztése
 • Lapstílusok
 • Lapegész szerkesztése
 • Könyvszerkesztés
 • Szép- vagy szakirodalmi mű szerkesztése (lektorálás)
 • A szerkesztendő/félkész mű terjedelme: túlírt – megfelelő – hiányos
 • Fordítások szerkesztése (kontrollszerkesztés)