Ajánlott művek

 • Balázs Géza, Bencédy József, Deme László, Fábián Pál, Grétsy László, Szathmári István: Kedves hallgatóim! Tinta, 2003
 • Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor: Közmondások. Tinta, 2005
  – Szólások. Tinta, 2005
 • Dr. Brencsán János, Benjámin Katalin (szerk.): Új orvosi szótár, Medicina, 2001 skk.
 • Fercsik E.: Dolgozatírás felsőfokon, Krónika Nova, 2002.
 • Grétsy László (szerk.), Kemény Gábor (szerk.): Nyelvművelő kéziszótár. Tinta, 2005
 • Kiss Gábor (szerk.): Magyar szókincstár. Tinta, 1998
 • O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva: Magyar szinonímaszótár Akadémiai Kiadó. 1978, skk.
 • Tótfalusi István: Idegen szavak magyarul, Tinta, 2001
  – Idegenszó-tár Tinta, 2004
  – Kiejtési szótár Tinta, 2006
 • vagy Tolcsvai Nagy Gábor Idegen szavak szótára, Osiris, 2006
 • Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár – magyar szavak és toldalékok eredete. Tinta, 2006