Kötelező művek

  • Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás, Osiris, 2004
  • A magyar helyesírás szabályai, 1996 skk kiadások
  • Magyar helyesírási szótár (Szerk.: Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka), Akadémiai, 1999 skk kiadások
  • Bakos: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Akadémiai, 1994 skk kiadások
  • Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Osiris, 2005